Laatste alarmering:
Datum gisteren Tijd 01:50:02 (inci-06) Dienstverlening (meting: Koolmonoxide/co) Loopstukken Eelde 038131 Prio Middel Eenheid | Chauffeurs B Brandweer Assen Drenthe
zondag 21 januari 2018

Archief

Kijk uit voor nepfilm over de gemeente!

Gemaakt: Donderdag, 31 augustus 2017 16:29

REGIO - Er is in de regio een bedrijf actief dat verkooppunten zoekt voor een film die over de gemeente/de provincie zou gaan en waaraan de gemeente medewerking zou hebben verleend. Mogelijk opereert het bedrijf onder de naam 'Benelux-films' uit Someren.

 

Ga NIET met dit bedrijf in zee!


De gemeente heeft géén medewerking verleend aan een film. Eenmaal aangeschaft blijkt de film ook geen beelden van de gemeente te bevatten. Bovendien blijkt het bedrijf onbereikbaar om de films te retourneren en geld terug te ontvangen.

Ruim twee honderd deelnemers zwemmen in Assen tegen ALS

Gemaakt: Zondag, 03 september 2017 17:09

ASSEN – Ruim 200 deelnemers uit Assen en de Drentse regio doken zondagmiddag in het kanaal in Assen voor de eerste Local Swim Assen voor ALS. Volgens de eerste berekeningen is er al rond 100.000 euro aan sponsorgeld binnen gehaald.

 

In Amsterdam werd, ook zondag voor hetzelfde goede doel, de Cityswim gehouden. Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS) is een aandoening van het zwenuwstelsel.

Treinverkeer tussen Assen en Groningen stil vanwege ongeval

Gemaakt: Maandag, 04 september 2017 16:16

ZEEGSE – Het treinverkeer tussen Groningen en Assen is maandagmiddag ter hoogte van de spoorwegovergang in de Zeegserweg in Zeegse verstoord door een ongeval op het spoor. De passagiers worden uit de trein gehaald en met de bus verder vervoerd. Het treinverkeer ligt zeker tot 15.30 uur stil. De passagiers worden verder met bussen vervoerd. Volgens Prorail zou het gaan om een aanrijding met een persoon. Hierbij is ook het mmt per traumahelikopter ter plaatse geweest.

 

Het is overigens niet de enige verstoring van het trein verkeer in het Noord. Ook op het traject Groningen – Leeuwarden ligt ter hoogte van Buitenpost het trein verkeer stil. Ook hier is een persoon onder de trein terecht gekomen.

Heeft u de veiligheidsmonitor al ingevuld?

Gemaakt: Maandag, 04 september 2017 20:06

TYNAARLO - Mogelijk heeft u onlangs per post een uitnodiging van I&O Research ontvangen om de vragenlijst van de veiligheidsmonitor in te vullen. Dit is een onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen en het optreden van gemeente en politie bij u in de buurt. Door uw mening te geven, kunt u bijdragen aan de leerbaarheid en veiligheid in uw buurt. In Tynaarlo zijn 600 willekeurig gekozen inwoners voor het onderzoek geselecteerd.

 

De gemeente gebruikt de uitkomsten van dit onderzoek bij het vormgeven en evalueren van haar veiligheidsbeleid. Voor de betrouwbaarheid van het onderzoek is het van belang dat zoveel mogelijk inwoners die benaderd worden, er aan mee doen.

 

Dit onderzoek wordt op gemeentelijk en op landelijk niveau uitgevoerd. Het gemeentelijk onderzoek is eind augustus gestart. Deelname kan via internet of schriftelijk. De resultaten worden in maart 2018 verwacht.

Auto's botsen op kruising in Assen

Gemaakt: Dinsdag, 05 september 2017 00:44

ASSEN - Op de met verkeerslichten beveiligde kruising Balkenweg met de Europaweg-West in Assen zijn maandagavond twee auto met elkaar in botsing gekomen. Een inzittende raakte hierbij dermate gewond dat hij naar het ziekenhuis werd overgebracht.

 

De verkeersanalisten zullen ter plaatse onderzoek doen naar de oorzaak. De brandweer verleende ook nog assitentie bij het ongeval. Beide auto's raakten zwaar beschadigd en werd door een berger afgesleept.

Kap van 18 eiken Groningerweg Eelderwolde

Gemaakt: Dinsdag, 05 september 2017 19:34

EELDERWOLDE - In 2015 heeft een grootschalige kap en herplant plaatsgevonden van de eiken langs de Groningerweg in Eelderwolde. De bomen vanaf Eelde tot Groningen bleken toen niet meer gezond en veilig genoeg om te behouden. Helaas was het op dat moment ook duidelijk dat we in de jaren na 2015 nog meer bomen zouden moeten kappen.

 

Momenteel zijn er 18 bomen die sterk achteruit gaan en gekapt moeten worden. De kapvergunning is aangevraagd en in de week van 11 – 15 september geven we de bomen die gekapt moeten worden een gele stip. Het kappen van de bomen gebeurt in de winter.

 

Heeft u vragen of wilt u graag meer informatie dan kunt u een mail sturen naar info@tynaarlo.nl t.a.v. M. Teekens.

Doorgaand rijverkeer Vosbergerlaan gestremd

Gemaakt: Dinsdag, 05 september 2017 19:38

EELDE - De Vosbergerlaan is tot en met vrijdag 15 september ter hoogte van de Zonnehorst voor doorgaand rijverkeer gestremd. Aannemer Hoornstra maakt twee aansluitpunten op de riolering in de Vosbergerlaan / Zonnehorst. Vanaf vrijdagmiddag 15 september is de Vosbergerlaan weer open voor doorgaand rijverkeer. De werkzaamheden in de Zonnehorst worden naar verwachting eind van het jaar afgerond.

 

Indien u vragen heeft over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met Sebastiaan Berends van de gemeente Tynaarlo via telefoonnummer: 0592-266 662 of per e-mail: info@tynaarlo.nl of met Hero Naaijer, uitvoerder bij Hoornstra Aann. Mij NV, bereikbaar op telefoonnummer: 06-55766169.

Fietsenhok in brand achter voormalige Artlasschool in Assen

Gemaakt: Dinsdag, 05 september 2017 23:17

ASSEN - In een oud fietsenhok achter de voormalige Atlas school aan de Smetanalaan in Assen is dinsdagavond brand ontstaan. De brandweer was snel ter plekke om uitbreiding van de brand te voorkomen.

 

Over de oorzaak is niets bekend, maar er zijn vermoedens van brandstichting.

Boeren, Burgers en Buitenlui op Open Monumentendag

Gemaakt: Woensdag, 06 september 2017 20:12

TYNAARLO - Op 9 en 10 september is het Open Monumentendag. 'Boeren, burgers en buitenlui' is dit jaar het landelijke thema. Dit was de vaste kreet van de stads- of dorpsomroeper om de aandacht van mensen te vragen in een tijd dat er nog geen kranten of Social Media waren. In Tynaarlo zijn diverse monumenten geopend voor het publiek. Wethouder Henk Lammers opent op zaterdag 9 september om 10.00 uur de Open Monumentendag in de Dorpskerk in Zuidlaren. Aansluitend onthult hij het monument voor dominee Wildeboer.

 

De eerste boeren in Tynaarlo
Nieuw dit jaar is een bijzondere excursie op het Noordsche Veld, verzorgd door archeoloog Michiel Huisman. Hij vertelt over de wijze waarop de eerste boeren in Tynaarlo leefden en woonden. Landgoed Bosch en Vaart doet dit jaar voor de tweede keer mee, na enthousiaste reacties van bezoekers vorig jaar. In een aantal monumenten die op open Monumentendag zijn te bekijken, komt het thema 'Boeren, Burgers en Buitenlui' speciaal tot uitdrukking. Zo is in en rond de dorpskerk van Vries een tentoonstelling van oude landbouwwerktuigen en het leven in Vries in vroeger tijden te zien. In de synagoge in Zuidlaren wordt aandacht besteed aan specifieke Joodse plattelandsberoepen. De drie nog bestaande molens in onze gemeente zijn natuurlijk ook open en de vrijwilligers daar laten graag zien hoe deze in het verleden werden gebruikt.

Aanvraag luchthavenbesluit Groningen Airport Eelde in procedure

Gemaakt: Donderdag, 07 september 2017 20:07

EELDE - Groningen Airport Eelde wil een aanvraag indienen bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu voor een luchthavenbesluit. De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu beoordeelt deze aanvraag en neemt hierover een besluit. Een luchthavenbesluitlegt het gebruik van een luchthaven door het luchtverkeer vast in regels en grenswaarden en het is nodig om een luchthaven te kunnen exploiteren.

 

In december 2016 hebben de provincies Drenthe en Groningen en de gemeenten Assen, Groningen en Tynaarlo besloten in de verdere ontwikkeling van de luchthaven te investeren ten behoeve van de ontwikkeling van de regio. Het voornemen van de luchthaven is een besluit aan te vragen dat deze ontwikkeling mogelijk maakt. De luchthaven stelt een milieueffectrapport op. Hierin worden de effecten van het voornemen op het milieu onderzocht.

 

Van donderdag 7 september tot en met donderdag 5 oktober 2017 kunt u een zienswijze geven op het voornemen van de luchthaven en op de Notitie Reikwijde en Detailniveau waarin staat wat er in het milieueffectrapport wordt onderzocht.

Al 615 inbraken in provincie Drenthe in 2017

Gemaakt: Donderdag, 07 september 2017 20:25

DRENTHE - In de eerste acht maanden van 2017 zijn er in Drenthe 615 inbraken geweest. Dit blijkt uit analyse van nationale politiecijfers door Smartalarm Alarmsystemen (www.smartalarm.nl). Ook gemeentelijke verschillen in Drenthe werden door de leverancier van alarminstallaties onderzocht. Hieruit blijkt dat de meeste inbraken per inwoner worden gepleegd in de gemeente Hoogeveen.

 

Inbraken in Drenthe
In Drenthe waren er in de eerste acht maanden van dit jaar 802 pogingen tot inbraak. Hiervan was 77% succesvol voor inbrekers. 187 inbraken werden voorkomen en bleven bij een poging. Het is opvallend dat er sterke gemeentelijke verschillen bestaan rondom geslaagde inbraken in Drenthe.

 

Meeste inbraakpogingen in gemeente Emmen
Op provinciaal niveau in Drenthe kwamen de meeste inbraakmeldingen voor in de gemeente Emmen. Hier werden namelijk 144 inbraakpogingen gedaan, waarbij inbrekers in 99 gevallen succesvol waren. Ook in Hoogeveen (139), Assen (120) en Coevorden (74) werden dit jaar al veel inbraken en inbraakpogingen genoteerd.

 

Hoogste slagingspercentage in Borger-Odoorn
De hoogste slagingspercentages van inbrekers in Drenthe werden vastgelegd in de Gemeenten Borger-Odoorn (92,9%), Westerveld (87,5%), Coevorden (83,78%), Midden-Drenthe (81,82%) en Aa en Hunze (81,25%).

 

Aantal inbraken per inwoner in Drenthe
Kijkend naar het aantal inbraken per inwoner, valt een aantal gemeenten op dat ruim boven het provinciale gemiddelde zit. Hoogeveen staat met stip bovenaan. Hier is de kans op inbraak ruim anderhalf keer zo hoog (157,7% ten opzichte van het Drents gemiddelde). Ook in Coevorden (131,8%). Noordenveld (124,2%) en De Wolden (111,3%) is er een verhoogde kans op inbraak. Het volledige onderzoek is terug te vinden op onderzoekspagina: Alarm in Drenthe

Brandweer doet CO meting na onwel raken persoon

Gemaakt: Vrijdag, 08 september 2017 17:06

ASSEN - De brandweer is vrijdag aan het eind van de middag uitgerukt voor een CO melding aan de Groningerstraat in Assen.

 

Eén persoon is onwel geraakt en met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De brandweer heeft metingen verricht om de oorzaak te achterhalen.

Glasvezel buitengebied binnen bereik

Gemaakt: Vrijdag, 08 september 2017 17:20

Het college van B&W van de gemeente Tynaarlo stelt de gemeenteraad voor om leningen beschikbaar te stellen aan het Drents Glasvezel Collectief (DGC) en Coöperatie Glasvezel Noord (CGN). Dit moet de aanleg van een snelle internetverbinding in de kleine kernen en het buitengebied in de gemeente Tynaarlo mogelijk maken.

 

Snel internet belangrijk voor de leefbaarheid van het platteland
Wethouder Henk Lammers is blij met het voorstel waar de gemeenteraad zich binnenkort over buigt: "Een snelle, betrouwbare internetverbinding is cruciaal voor de leefbaarheid op het platteland. Voor schoolgaande en studerende kinderen. Voor mensen die vanuit huis werken en ondernemers met een webwinkel. Boeren moeten tegenwoordig hun hele administratie online bijhouden. Internet wordt ook steeds belangrijker als je zorg nodig hebt. Online spreekuren zijn in opkomst en ziekenhuizen houden je in de toekomst na een opname digitaal in de gaten. Eigenlijk heeft iedereen belang bij een goede internetverbinding, juist op het platteland waar veel voorzieningen op enige afstand zitten."

 

Gemeente en provincie stellen leningen beschikbaar
De twee glasvezelinitiatieven hebben bij de provincie Drenthe en de gemeente om leningen voor de aanleg van het netwerk gevraagd, omdat commerciële partijen niet willen investeren. "Het maatschappelijk belang en de betrokkenheid van onze inwoners is zo groot, dat wij als gemeente graag onze steun willen verlenen." aldus Lammers. Voor de adressen waar nu alleen nog maar een koperen telefoonlijn beschikbaar is, is het de bedoeling dat de provincie honderd procent van de benodigde investering uitleent aan de coöperaties. Voor de adressen die al wel voorzien zijn van een kabelaansluiting, zouden dan Provincie Drenthe en de gemeente Tynaarlo elk een deel van de lening verstrekken.

 

Inwoners bundelen krachten in glasvezelcoöperaties
Kabelmaatschappijen hebben in het verleden al glasvezel aangelegd in de grote kernen van de gemeente Tynaarlo. De kleinere dorpen en het buitengebied werden toen echter overgeslagen. Die waren commercieel gezien niet interessant. Daarom bundelden inwoners in de buitengebieden hun krachten in glasvezelcoöperaties om zelf een netwerk aan te leggen. Zodra de initiatieven hun plannen zo ver hebben uitgewerkt dat ze precies weten hoeveel lening er nodig is, neemt de gemeenteraad een definitief besluit over het verstrekken van de lening.

Initiatief herontwikkeling voormalige ontmoetingskerk Vries

Gemaakt: Vrijdag, 08 september 2017 18:41

VRIES - Blue Banner b.v. heeft een plan ontwikkeld voor de bouw van zes twee-onder-één-kapwoningen en vier vrijstaande woningen op de plek van de voormalige Ontmoetingskerk in Vries.

 

Het plan sluit aan op de dorpsagenda Vries waarin jaarlijks ruimte is voor de bouw van tien woningen en waarbij inbreiding de voorkeur heeft boven uitbreiding. Door een initiatief als dit kan deze prominente locatie in het dorp weer een passende invulling krijgen. Het college van B&W van Tynaarlo heeft daarom een positieve grondhouding aangenomen ten opzichte van het initiatief en Blue Banner b.v. gevraagd de plannen met de omgeving te bespreken en verder uit te werken.

 

Jaren geleden is de Ontmoetingskerk in Vries gesloopt. Sinds die tijd ligt de locatie aan de Oude Asserstraat 38/40 braak en staan er hekken omheen, in afwachting van een nieuwe invulling. In het verleden heeft Noppert Vastgoed een plan ontwikkeld om op deze locatie appartementen te bouwen. Deze plannen zijn door gebrek aan belangstelling nooit doorge-gaan. Recent is de locatie aangekocht door Blue Banner b.v., die een plan heeft ontwikkeld voor de bouw van zes twee-onder-één-kapwoningen en vier vrijstaande woningen.

 

Een nieuw aangezicht
Wethouder Miriam van Dijk vertelt enthousiast over dit project: "Wij zijn blij dat er een nieuw initiatief ligt om deze prominente plek een nieuw aangezicht en een nieuwe invulling te geven. Hiervoor is wel een bestemmingsplanwijziging nodig. Er wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd om de omwonenden en andere belangstellenden te informeren over de plan-nen en om te peilen wat ze van het plan vinden."

Fietser gewond bij aanrijding met auto

Gemaakt: Vrijdag, 08 september 2017 22:16

ASSEN- Op de Weiersstraat in Assen is vrijdagavond een fietser door een automobilist aangereden. De fietser werd gewond naar het ziekenhuis overgebracht.

 

Over de juiste toedracht is nog niets bekend. Daar doet de politie onderzoek naar.

Brandweer forceert deur om brandende magnetron te blussen

Gemaakt: Zaterdag, 09 september 2017 17:55

ASSEN - Zaterdag aan het begin van de avond is er brand ontstaan in een magnetron bij een bedrijf aan de Doctor A.F. Philipsweg in Assen.

 

Van de buitenkant waren de vlammen duidelijk zichtbaar. De brandweer had even nodig om de deur te forceren maar kon door snel optreden erger voorkomen.

Politie zoekt getuigen van beroving in Assen

Gemaakt: Zondag, 10 september 2017 17:48

ASSEN - Op zondag 10 september tussen 5.00 uur en 5.20 uur heeft er een diefstal met geweld plaatsgevonden nabij de kruising Ruysdaelstraat met de Mesdagstraat in Assen. Er is een telefoon buit gemaakt.

 

De daders, in ieder geval 2, zijn weggevlucht in de richting van de Mesdagstraat. Beide daders hadden een donkere huidskleur en een van hen droeg een witte jas.


Heeft u de diefstal of dader(s) gezien of heeft u andere informatie? Bel dan met de politie via 0900-8844.

Diefstal pinpas na babbeltruc bij 80-jarige in Opsporing Verzocht

Gemaakt: Maandag, 11 september 2017 16:46

ASSEN - Op dinsdagavond 12 september worden in Opsporing Verzocht foto's getoond van een man die pint met een gestolen pinpas. De pinpas werd weggenomen na een babbeltruc bij een 80-jarige vrouw.


Wat is er gebeurd
Op 30 maart werd de 80-jarige bij haar woning in de Bremstraat in Assen aangesproken door twee dames die naar de wc wilden. De 80-jarige voelde geen argwaan en liet de vrouwen binnen. Daarna vervolgden de vrouwen hun weg. Later die dag werd de 80-jarige gebeld dat er geld van haar rekening was gehaald. Haar bankpas werd op straat gevonden. De man op de foto pinde met de gestolen pas. De foto werd eerder al gepubliceerd op de site van de politie. De zaak is nog niet opgelost vandaar dat de hulp van het opsporingsprogramma wordt ingeroepen.

 

Uitzending en tips
De uitzending is te zien op dinsdagavond 12 september op NPO 1 en begint rond 20.30 uur. De volgende dag, woensdag 13 september, is de herhaling te zien op NPO 2 omstreeks 11.40 uur. Herkent u de man die pint met de gestolen pas? Bel dan met de Opsporingstiplijn via 0800-6070. Blijft u liever anoniem, neem dan contact op met Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. U kunt ook live tijdens de uitzending via uw computer of tablet een tip verzenden via het second screen. Ook via de site kunnen tips worden doorgegeven.

 

Babbeltrucs
Diefstal door een 'babbeltruc' komt steeds vaker voor: onbekenden bellen bij u aan en gebruiken een mooie smoes om binnen te komen. Vervolgens stelen zij uw geld en andere waardevolle bezittingen. In sommige gevallen gebeurt dit in combinatie met bedreiging en/of geweld. Dieven doen zich soms ook voor als meteropnemer of reparateur. Of ze vragen om een glas water of een pen, terwijl een handlanger het huis binnenglipt. Deze zogeheten babbeltrucs zijn bedoeld om mensen op te lichten. Het gebeurt voornamelijk aan de deur en bij pinautomaten. Denk niet dat het u niet overkomt, want de dieven zijn zeer behendig met hun smoezen. We zijn alert op deze vorm van diefstal.

Dijanne Italianer opent culturele seizoen 2017-2018 in De Melkfabriek Bunne

Gemaakt: Maandag, 11 september 2017 19:00

BUNNE - In vervolg op het smakelijke en veelzijdige voorproefje dat ze tijdens ons vijfjarig jubileumfeest in mei gaf, serveert Dijanne Italianer aanstaande zondag 17 september haar volledige Shakespeare sonnettenmenu tijdens de openingsact van Rondje Cultuur 2017. Rondje Cultuur, traditioneel in september in De Melkfabriek, luidt de start van het nieuwe culturele seizoen in Bunne, Eelde en Paterswolde in.

 

Ter ere van 400 jaar Shakespeare maakte Dijanne Italianer deze voorstelling voor Festival Noorderzon. Wat staat er op de kaart? Een verfijnde amuse van schoonheid op een bedje van vurig verlangen, gevolgd door de stevige en volle smaak van tragiek en een dessert van liefde met een vleugje zomerdag!

 

Aanvang: 11.00 uur | Entree: gratis | Spel: Dijanne Italianer | Regie: Joris Smit | Concept: Maud Dolsma en Dijanne Italianer.

 

Na de openingsact van Dijanne Italianer in De Melkfabriek kunt u uw Rondje Cultuur vervolgen langs een viertal locaties in Eelde en Paterswolde. Bekijk het Vervolgprogramma Rondje Cultuur 2017 op onze website: www.vriendenmelkfabriekbunne.nl

Auto in brand aan de Salland in Assen

Gemaakt: Dinsdag, 12 september 2017 02:45

ASSEN - De brandweer van Assen is in de nacht van maandag op dinsdag rond kwart over één uitgerukt voor een autobrand aan de Salland in Assen.

 

Bij aankomst stond de wagen inmiddels volledig in brand en was er geen redden meer aan. De brandweer kon door snel ingrijpen voorkomen dat het vuur oversloeg naar een naast geparkeerde auto. De brand heeft de auto volledig verwoest.

 

In Assen zijn de laatste tijd met enige regelmaat brandstichtingen zo was er vorige week brand aan de Smetanalaan in een fietsenstalling van een voormalige school.

24 augustus brandde er rond twee uur 's nachts aan het Lange Hout een Porsche uit en 16 augustus ging er rond half twee 's nachts een auto op de Einsteinlaan in vlammen op.

Arrestatieteam valt woning in Assen binnen

Gemaakt: Donderdag, 14 september 2017 21:12

ASSEN – Donderdagavond heeft een arrestatieteam van de politie een inval gedaan in een woning aan Westerwal in Assen. De reden van de inval is nog niet bekend.

 

Er is een aanhouding verricht.

Koning Willem Allexander in zonnig Assen voor opening Blauwe As

Gemaakt: Vrijdag, 15 september 2017 16:12

ASSEN – Koning Willem Allexander heeft vrijdagmiddag de vaarroute de Blauwe As geopend. Hij vaart zelf een stukje mee van de sluis naar de havenkanaal.

 

Met het doortrekken van het Kanaal, vanaf de Havenkade naar de Vaart, wordt de vaarrecreatie van Assen flink uitgebreid. Hiermee wordt het centrum van Assen een aantrekkelijke bestemming in de vaarroute Meppel – Assen – Groningen.

Automobilist gaat ervandoor na aanrijden fietser in Assen

Gemaakt: Vrijdag, 15 september 2017 16:37

ASSEN - Vrijdagmiddag rond 12:30 uur werd een fietser aangereden door een auto op de Steendijk in Assen. De auto ging er vervolgens vandoor in de richting van de Pelikaanstraat.

 

De fietser is lichtgewond geraakt. De auto die de politie zoekt betreft een zilvergrijze Volkswagen golf 4 met getinte ramen. De auto voerde geen kentekenplaten. In de auto zat een getinte man, vol postuur, droeg een bruin Gucci petje, rond de 23 jaar en had een baard. Naast deze man zat een blanke man, wit t-shirt, zwart vest en had een nektasje om.


Ziet u deze auto rijden of heeft u vermoeden wie dit zou kunnen zijn , bel dan met 0900-8844. Bent u de bestuurder van deze auto geweest , neem uw verantwoordelijkheid en meld u zelf.

Auto verdwijnt spoorloos in het water in Assen

Gemaakt: Zaterdag, 16 september 2017 05:31

ASSEN - Bij de Havenkade in Assen is een auto in het water beland. De brandweer heeft vrijdagavond ruim twee uur in het water gezocht met duikers maar de auto werd niet aangetroffen. De eigenaar van de auto meldde zich pas later op de avond bij de politie. Hij had een muziekfestival in de buurt bezocht.

 

De hulpdiensten kwamen massaal ter plekke. Er liepen bandensporen van de kade naar het water. Ook zag een bewaker de auto in het water verdwijnen, meldt RTV Drenthe. Die heeft hier foto's van gemaakt.

 

Vermoedelijk is de auto weggezonken in een dikke laag slib, aldus een woordvoerder van de brandweer. Zaterdag wordt waarschijnlijk verder gezocht naar de auto.

 

Muziekfestival
De plaats van het ongeluk is niet ver van het muziekfestival Symphony in Blue. Veel bezoekers van het festival hebben hun auto's geparkeerd op de kade, net zoals de eigenaar van de auto die zich vrijdagavond bij de politie meldde.

Waarschuwing voor oplichting via Whatsapp

Gemaakt: Maandag, 18 september 2017 01:58

REGIO - De laatste weken komen er steeds meer meldingen van oplichting via WhatsApp.


De daders zoeken via open bronnen zoals Facebook, Instagram etc. naar relaties tussen mensen. Ze kiezen vervolgens een foto uit van iemand voor een fakeaccount op WhatsApp. Ze starten een fakeaccount op WhatsApp en zoeken vervolgens contact met bekenden van degene van wie zij de foto gebruiken.


Vaak beginnen ze met: ' Ik heb een nieuwe telefoon, dus sla mijn nieuwe nummer even op.


Dit is een pre-paidtelefoonnummer en dus een niet naar de verdachte te herleiden telefoonnumner.


Vervolgens creëeren de daders een band met hun slachtoffer(s) m.b.v. de informatie die de dader(s) van de social media afgehaald hebben. Hierna begint het aftroggelen van (veel)geld door te zeggen dat ze even krap zitten/schulden hebben maar snel rekeningen moeten betalen. Vaak zeggen de daders dat zij snel rekeningen moeten betalen van Pro Justitia en Menzis.


Het rekeningnummer waarnaar de slachtoffers het gevraagde geld(vaak honderden euro's)moeten overmaken is het rekeningnummer van een zogenaamde Moneymule(=geldezel). Dit is de katvanger die voor de dader zijn rekening ter beschikking stelt.


De dader vraagt ook of het slachtoffer nog even een foto maakt van de overboeking.


Momenteel behandelt een collega van onze teamrecherche samen met een collega-rechercheur elders uit het land bijna 100 aangiften waar deze werkwijze is gevolgd.
De totale schade bedraagt nu al €150.000.

 

Maak dus nooit geld over na een verzoek via Whatsapp en wees voorzichtig met het delen via social media.

Vrouw uit Vries gewond bij ongeval in het Groningse Noordwijk

Gemaakt: Maandag, 18 september 2017 16:00

NOORDWIJK - Een man en vrouw uit het Drentse Vries is maandagmorgen gewond geraakt bij een aanrijding op de Zethuisterweg in het Groningse Noordwijk.

 

De auto waarin het echtpaar reed, werd bij het passeren door een vrachtwagen geraakt. De auto kwam vervolgens tegen een boom tot stilstand. Ambulancepersoneel heeft de man en vrouw onderzocht, en later voor nader onderzoek overgebracht naar een ziekenhuis. Over de aard van de verwondigen is niks bekend. De vrachtwagenchauffeur kwam met de schrik vrij.

Door het ongeval was de Zethuisterweg tijdelijk gestremd voor het verkeer. De weg is inmiddels weer open.

 

De auto die total loss raakte, werd afgesleept door berger Collewijn. De vrachtwagen kon op eigen kracht verder.

Auto op de Aletta Jacobsweg vliegt al rijdend in brand

Gemaakt: Maandag, 18 september 2017 16:36

ASSEN - Op de Aletta Jacobsweg in Assen is maandagmiddag een auto in brand gevlogen. Het betrof en technische oorzaak. De auto vloog rijdend in brand.

 

De brandweer heeft het vuur geblust. De auto moet als verloren worden beschouwd.

Hele wijk zonder elektriciteit na bliksem inslag in Tynaarlo

Gemaakt: Maandag, 18 september 2017 17:13

TYNAARLO - Door bliksem inslag is er maandagmiddag brand ontstaan in een woning aan de Steenakkers in Tynaarlo. Door de inslag vlogen de stoppen eruit en ontstond er brand in de elektrische apparatuur. Ook in naast gelegen woningen vlogen de stoppen er door de bliksem inslag uit en raakte elektrische apparatuur beschadigd.

 

De brandweer heeft weten te voorkomen dat er verder brand in de woningen ontstond. De hele wijk zit inmiddels wel zonder elektriciteit. Hoe lang dat zal gaan duren voor het is opgelost is nog onbekend.

Auto uit water Havenkade getakeld in Assen

Gemaakt: Maandag, 18 september 2017 20:25

ASSEN - Een auto is maandagavond boven het water van de Havenkade in Assen getild. Vrijdagavond was deze personenauto te water geraakt.

 

De brandweer duikers uit Assen en Groningen hebben na een uren lange zoekactie niks aangetroffen. Ook de trauma helikopter was ter plaatse voor assistentie. Op de Havenkade was op dat moment een festival gaande ter ere van de Blauwe-As wat koning Willem-Alexander eerder die dag had geopend. De auto werd op grote diepte gelokaliseerd. Maar toen de eigenaar van het voertuig zich gemelde was de druk van de ketel rukten de hulpdiensten weer in.

 

De auto werd door een bergingsbedrijf mandagavond alsnog uit het slip en water gehaald en geborgen.

Zoekactie in vijver Assen na aantreffen kinderfiets langs waterkant

Gemaakt: Woensdag, 20 september 2017 15:52

ASSEN - De brandweer, duikers en het mobiel medisch team rukten woensdag uit naar een vijver aan de Kloosterweg in de wijk Kloosterveen in Assen. Daar was een kinderfietsje aan de rand van het water gevonden.

 

Net toen de duikers en het MMT ter plekke kwamen meldde de eigenaar van het fietsje zich en bleek het kind gezond en wel thuis te zitten.